Hitta rätt med Ekokursen

Hitta till dig själv, och till en ljusare tillvaro, med Ekokursen.

Det är svårt att kunna hitta till sig själv, till sitt eget sanna jag, och att kunna leva ut det vi har inom oss, speciellt i den ytliga och detaljstyrda värld där vi nu befinner oss. Det finns helt enkelt inget utrymme för dessa behov i vårt pengastyrda samhälle. Detta är mycket olyckligt både för den enskilda människan och för samhället i sin helhet. Vi går miste om såväl den så viktiga harmonin som den skaparkraft vi alla har inom oss. Resultatet blir enfald och kaos i stället för enhet och mångfald, med otillfredsställda människor och en värld i armod och upplösning som följd.

Dags att bryta förbannelsen

Så här kan vi människor naturligtvis inte fortsätta. Det inser nog de flesta. Men, hur kommer vi till rätta med situationen. Ja, vi gör det givetvis inte via det förhållningssätt och den ordning som har skapat den situation som vi befinner oss i, utan här behövs ett helt nytt förhållningssätt och ett helt nytt upplägg. Det är dags att bryta den förbannelse som vi människor så länge har befunnit oss i. Och, det går att göra det, om vi bara vill. Allt som behövs är Ekokursen, samt en god vilja och ett positivt engagemang från kursdeltagarnas sida.

Ekokursen, som drivs av Ronneby Ekoförening, är indelad i tre grenar, en med Grundläggande innehåll, en med Organisatioriskt innehåll och en med Speciellt innehåll. Det som kursen i första hand fokuserar på nu är grenen med grundläggande innehåll, men i förlängningen kan givetvis även organisatoriskt och speciellt innehåll komma in i bilden. Varje gren är i sin tur indelad i fem delar, en med Allmänt innehåll, en med Ekonomiskt innehåll, en med Ideellt innehåll, en med Socialt innehåll och en med Unicitetiskt innehåll. Allt givetvis vilande på samma grund (ekogrund) som gäller för såväl Ekokuriren som Ronneby Ekoförening.

Ekokursen, som skall hållas i efter behoven avpassade, lagom stora grupper, skall vara fullt integrerad med konkret skapande och konkret ekoutveckling. Den skall alltså inte bara ge kunskaper, utan också åstadkomma något, samt ge deltagarna värdefulla, konkreta erfarenheter. En förteckning med exempel på ekoverksamhet som kan integreras i Ekokursen finns på denna ekorörelse-sida. Använd url-länkarna på sidan. Där bör finnas något av intresse för de flesta. Ekokursen finns också i en försörjningsinriktad variant, som bl a riktar sig till arbetslösa, och som du kan ta del av och anmäla dig till på denna sida.

En ny dimension väntar på dig

Om du vill få hjälp med att hitta till dig själv, till ditt eget sanna jag, och önskar kunna leva ut det du har inom dig, då bör du snarast anmäla dig till Ekokursen, så att du kan påbörja vandringen mot ett bättre liv så fort som möjligt. Din intresseanmälan lämnar du antingen i formuläret på denna sida eller genom att använda någon av kontaktvägarna på Ronneby Ekoförenings kontakt-sida. Din anmälan är ej bindande. Plats och tid för Ekokursen, samt ev kostnader för kursen, meddelas senare. Ta vara på det här tillfället nu, att hela och utveckla dig själv så att du fungerar i livets alla färger och aspekter, till nytta och glädje såväl för dig själv som för din omgivning. En ny dimension med nya möjligheter väntar på dig.

Taggar: , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*