Kan vi människor enas?

Med enhet i vårt varande kan individualiteten blomma fritt.

Att vi alla är unika, och därmed också skilda från varandra och omgivningen, synes de flesta människor ha accepterat, även om alldelse för få lever ut den mångfald som de är en så viktig del av. Att vi också är, och bör vara, förenade som mänskliga och kosmiska varelser synes inte vara lika väl accepterat, om ens accepterat över huvud taget. Varför, kan man undra. Men, det tänker jag inte gå in på här, utan väljer istället att vara mer rak och rationell, och gå direkt på den rubricerade frågan. Kan vi människor enas?

Ja, det tror jag att vi kan, om vi väljer en enande ordning som alla kan omfamna, och som inte bara är enande utan samtidigt också helande och frigörande. Här nedan följer ett förslag på en sådan ordning. Jag har valt att kalla denna grundläggande ordning för ekogrund, där  eko, såsom samlande begrepp, står för:

1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Denna grundläggande ordning fungerar bl a för mig. Kanske fungerar den även för dig. Begrunda, känn efter och tyck till. Jag är nyfiken på ditt svar på rubricerade fråga, samt på vad du tycker om förslaget ovan. Mer information om ovanstående ekogrund finner du bl a på denna sida. Om du vill kan du också, på denna sida, svara på enkäten “Skulle du vilja leva i ett samhälle som …?”. … Tänk om …

Det är dags nu att vi ersätter detaljstyrning och mångfaldskontroll med en enkel enande, helande och frigörande ordning. Det är dags för oss människor att börja ta ansvar, och att göra det bästa vi kan av vårt leverne här på planeten. Det är dags för en ny dimension, med nya möjligheter. Det tycker i alla fall jag. Men, som sagt, vad tycker du? Välkommen med synpunkter under kommentarer nedan, eller via någon av kontaktvägarna på Ekokurirens kontakt-sida.

Taggar: , , , , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*