Sysselsättnings-möjligheter

Det är dags nu att ta några steg upp i ekoutvecklingen.

Ekotjänsten i Ronneby är, tillsammans med Ronneby Ekomarknad och Ronneby Ekoförening, på gång med att iordningställa lokalerna vid Emaljervägen 5 i Ronneby, för att där äntligen kunna bedriva sedan länge planerad verksamhet, och därmed också kunna ta mer konkreta steg i det ekoutvecklande arbetet än vad som hittills har kunnat ske.

Det är en hel del renoverings- och iordningställande-arbete som behövs innan byggnaderna och lokalerna kommer i fungerande ordning, och därför söker nu organisationerna kontakt med intresserade som vill delta i iordningställandet. Ekotjänsten vänder sig främst till arbetslösa och pensionärer, men givetvis också till alla andra (även hantverkare och entreprenörer) som har tid och lust att på något sätt delta i iordningställandet, och i det ekoutvecklande arbetet i allmänhet.

Hos Ekotjänsten i Ronneby finns det i nuläget 7 sysselsättningsplatser (1 administratör, 1 byggnadsarbetare, 1 byggnadsingenjör, 1 ekonom, 1 grovarbetare, 1 illustratör och 1 webbdesigner), hos Ronneby Ekomarknad 1 sysselsättningsplats (1 inköpare/säljare) och hos Ronneby Ekoförening finns likaså 1 sysselsättningsplats (1 informatör). Dessa sysselsättningsmöjligheter riktar sig i första hand till långtidsarbetslösa, men kan givetvis komma ifråga även för andra intresserade. Organisationernas förmåga, såsom varande ideella föreningar, att betala för arbetet är dock ganska begränsad.

Förutom om iordningställande och ekoutveckling i allmänhet handlar dessa sysselsättningsmöjligheter också om träning och förberedelse för egen försörjning i form av uppdragsarbete, för de som besätter sysselsättningsplatserna. Ekokursen kommer att vara integrerad i sysselsättningen, och sakkunnig hjälp och ledning kommer att finnas tillgänglig. Alla (gärna pensionärer) som har kunskaper inom ovan nämnda sysselsättningsområden, och som kan tänka sig att ge sakkunnig hjälp och ledning, är mycket välkomna att kontakta Ekotjänsten i Ronneby, eller övriga nämnda organisationer.

Mer information om sysselsättningsmöjligheterna finner du genom att klicka på länkarna ovan. Hör av dig direkt till de berörda organisationerna eller till till oss på Ekokuriren via kommentarer nedan eller via någon av kontaktvägarna på vår Kontakt-sida. Om du är arbetslös går det givetvis också bra att ta upp det hela direkt med Arbetsförmedlingen, som är informerad om denna sysselsättningsmöjlighet.

Taggar: , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*